Lokale ruilhandel

Mijn betrokkenheid bij Dienstenruilwinkel en LETSsysteem in Haarlem (als voorzitter resp. lid) is na de fusie in maart 2001 overgegaan in een lidmaatschap van (Vereniging) RuilhandelSysteem Haarlem e.o.. Ik zie het vooral als een manier om te experimenteren met alternatieve economische organisatievormen.