Project Modernisering in Mondiaal Perspectief

Ruim 30 landelijke milieu- en ontwikkelingsorganisaties in Nederland beantwoordden najaar 1997 de volgende vragen:

a. Welke structurele veranderingen zijn nodig in Nederland met het oog op het milieu en de kloof tussen arm en rijk in de wereld?
b. Wat moet er gebeuren om die veranderingen op gang te brengen?
c. Wat doet de eigen organisatie al en wat zou die nog meer kunnen doen?
d. Wat kan aan de overheid en wat aan anderen gevraagd worden om te doen?

Op grond daarvan bracht de projectgroep Modernisering in Mondiaal Perspectief in april 1998 de brochure "Stappen naar 2020, oproep tot debat over duurzame ontwikkeling" uit. Hieraan verbonden 25 organisaties hun naam.

Deze werd toegestuurd aan de kandidaat-kamerleden, samen met een open brief "Op grote voet" namens 8 organisaties.