Quakers

Ik ben sinds 1983 lid van de Amsterdamse Maandvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers). Sinds medio 2006 ben ik bovendien actief in de Online Meeting for Worship (http://quakerworship.org).
In negatieve zin zijn Quakers het makkelijkst te karakteriseren doordat ze geen dogma's (willen) hebben, geen liturgie en geen voorgangers hebben tijdens hun zondagse (of doordeweekse) "wijdingsbijeenkomsten" (dat geldt in elk geval voor de Europese Quakers) en geen bemiddeling van heilige boeken, geestelijken etc. nodig menen te hebben om contact te kunnen hebben met (iets als) God. In positieve zin karakteriseer ik mijn Quaker-zijn als een zoektocht naar goddelijke leiding in mijn leven. De beste definitie is misschien wel ‘ethisch-spirituele zelfcreatie’ zoals omschreven door Karen Vintges in haar teksten over ‘het nieuwe engagement’. Quakers zijn in die zin al ruim 350 jaar ‘nieuw’…

Zie verder www.vriendenkring.info en www.quaker.org .